Exit veel belovend beloftenteam

Twee seizoenen geleden werd een nieuwe beloftenteam boven de doopvont gehouden. Het Nano development team, het afgelopen jaar omgedoopt tot Aluvano werd toen met veel bravoure voorgesteld. Een team met grootse plannen en een sponsor die financiële zekerheid op lange termijn beloofde. Helaas verdwint het team na twee seizoen uit het peloton.
“We stoppen niet”, benadrukt Brecht Toelen. Nochtans wordt het stamnummer van het team geschrapt en laat het persbericht niets aan duidelijkheid te wensen over. Daarin is inderdaad sprake van een fusie met het West-Vlaamse GM Recycling team. Maar ook dat de werking van het GM Recycling team niet zal veranderen. En wie dat team kent, weet dat het een rijke geschiedenis heeft, heel goed gestructureerd is met sterke en bekwame mensen aan het roer.
“Bij GM was men nochtans op zoek naar versterking”, aldus Brecht. “Ik kan niet wegmoffelen dat er bij ons de jongste maanden wat problemen waren. Ook financieel. Voor volgend seizoen waren we op zoek naar nog een pak geld en die hebben we niet gevonden. Dus alleen verder doen op dit niveau, zou sowieso niet meer kunnen. Bij GM hadden ze gezien dat we het als club zeker niet slecht deden. Omdat zij op zoek waren naar versterking, zijn ze bij ons komen aan kloppen. Omdat we dezelfde visie hebben, was het eigenlijk snel geklonken. We gaan onze sterke punten koppelen aan de rijke ervaring van GM.”
In ieder geval zal de naam Aluvano Development Team verdwijnen. “Ons stamnummer wordt geschrapt”, vervolgt Brecht. “Logisch want GM heeft een veel rijkere geschiedenis met vooral een heel internationaal getint programma. Hun ingang bij buitenlandse organisaties is veel breder.”
Wat er dan wel nog van het Limburgse team overblijft of meegaat naar West-Vlaanderen? “Ons wagenpark en een deel van de omkadering. Ook zullen een aantal van onze renners de overstap doen. Hoeveel? Dat is moeilijk te zeggen. Nogal wat van onze renners zijn volgend seizoen net geen belofte meer. Zij zullen wellicht naar elders verhuizen. Ook een aantal beloften hebben al wat anders gezocht omdat we hen al een tijdje geleden hadden laten verstaan dat de kans op het voortbestaan van ons team niet zo groot was. Dus echt veel gaan er niet de overstap maken, vermoed ik.”
Brecht zelf zal de rechterhand worden van Rudy Vandenheede, de grote mijnheer bij GM. Brecht is gekend voor zijn jeugdig enthousiasme, zijn communicatieve vaardigheden, zijn briljante ideeën. Competenties waarvan mijn bij GM ongetwijfeld wat graag gebruik zal willen maken. “Ik begon twee jaar geleden met een bepaald plan. Achteraf bekeken misschien iets te ambitieus. We hebben zeker fouten gemaakt en stappen overgeslaan. Maar ik heb er veel uit geleerd en ben nu ook niet ontgoocheld dat het niet is gelukt zoals ik het gewild. We stoppen niet. We gaan in de nieuwe structuur zeker nog ons ding kunnen doen”, besluit Brecht Toelen.

Share