Men kruipt uit het dal

Het is duidelijk dat er weer een positieve sfeer hangt in het Limburgse wielerlandschap. Langzaam maar zeker kruipt men uit het dal. Dat werd beaamd door ondermeer Wim De Geyter, voorzitter van Cycling Vlaanderen die tijdens de algemene jaarvergadering benadrukte dat niet alleen Limburg het moeilijk heeft gehad, maar ook andere provincies. “Ik kan je verzekeren dat we er overal op vooruit gaan. We zijn dus goed bezig.”
Dat positief signaal bleek achteraf ook nadat de kalender voor volgend seizoen werd voorgesteld. De voorgaande jaren moesten we telkens een forse daling in het aantal wedstrijden constateren. Voor het eerst sinds lang is er een stijging. Telden we na de kalendervergadering van vorig jaar 115 wedstrijden, dan zijn er dat voor het komende seizoen 123. De gentlemen wedstrijden die omwille van hun laagdrempeligheid een hoge vlucht nemen, niet meegerekend. Bij de nieuwelingen is de groei het spectaculairst (van 26 naar 31). “Dat is goed nieuws”, benadrukt Glenn Alenis, de voorzitter van de commissie weg, piste, veld. “Met de groei van het aantal koersen zal in de toekomst allicht ook wel het aantal renners groeien. Want… zien koersen, doet koersen. Toch wil ik een warme oproep doen naar mensen die zich eventueel geroepen voelen om commissaris te worden. Zij zijn onontbeerlijk om het groeiend aantal wedstrijden in goede banen te leiden. Momenteel zijn ze een uitstervend ras aan het worden. Die trend moeten we proberen om te keren.”
Een fijne verrassing is dat voor het eerst sinds lang weer alle provinciale kampioenschappen bij een eerste oproep werden toegekend. “Voor mij een signaal dat inrichters weer vertrouwen hebben”, meent provinciaal voorzitter Jos Mondelaers die ook bekend maakte dat de provincie tijdens aspirantenwedstrijden gebruik zal maken van transponders om zo een perfecte uitslag te kunnen opmaken. Een investering van 7500 euro. “De niveauverschillen bij de aspirantjes zijn groot en de rondjes klein”, vult Glenn Alenis aan. “Vandaar dat er vaak rennertjes snel op ronden worden gereden en het voor commissaris geen sinecure was om een juiste uitslag op te maken. Toch heeft elke rennertje het recht op een correcte uitslag. Dan kan nu via het systeem van transponders perfect. We starten dit jaar bij de aspiranten maar zijn van plan om dat de volgende jaren uit te breiden naar de andere categorieën.”
Een spannend moment bij de algemene vergadering is altijd het resultaat van de verkiezingen voor de vrij gekomen mandaten. Dit keer niet. Voor de zeven vacante mandaten waren er slechts vijf kandidaten. Verkiezingen waren dus niet nodig en dus 2 mandaten konden niet worden ingevuld. Een kleine smet op het positieve blazoen. Daar tegenover staat de terugkeer van UCI-commissaris Ludo Smeyers in het bestuur. “Ik heb jaren deel uit gemaakt van het bestuur maar door mijn drukke agenda als UCI-commissaris heb ik destijds de handdoek gegooid. Vanaf 1 mei ga ik met pensioen en komt er weer wat extra tijd vrij. Die wil ik graag invullen om mee te helpen aan de heropbouw van het wielrennen in onze provincie.”
In de wandelgangen wordt hij genoemd als kandidaat ondervoorzitter. Aanstaande vrijdag wordt dat beslist. Klopt het gerucht Ludo? Ik ben samen met Jean Aerts inderdaad daarvoor kandidaat”, knikt Ludo. “Dus het is lang niet zeker dat ik het ga worden”, blijft de Looienaar als altijd voorzichtig.

(foto van Ludo Smeyers)

Share